Acordo da comisión paritaria

Tipo de acordo: 
Revisión
Validez temporal: 
Mon 21/05/18 - Tue 31/12/19

Esta Comisión, ante a entrada en vigor da Lei de Contratos do Sector Público, acorda que o texto do Convenio Xeral do Sector debe interpretarse no sentido de entender como pactado dentro do mesmo que as percepcións económicas a percibir polos traballadores serán aquelas que establezan os Convenios Colectivos de ámbito inferior que sexan de aplicación en cada unha das contratas; obligación que vincula a todas aquelas empresas e traballadores que se encontren nos supostos enmarcados dentro do ámbito de aplicación do presente Convenio Xeral do Sector, así como a aquelas outras entidades que viñesen obligadas à subrogación empresarial pola Lei de Contratos do Sector Público.

AdxuntoTamaño
Acordo da comisión paritaria167.15 KB