Acordo da comisión paritaria para a interpretación do artigo 28

29/8/12.

O BOP publicou hoxe un acordo da comisión paritaria para a interpretación do artigo 28 do convenio, en relación coas táboas salariais.