Acordo da comisión paritaria sobre a aplicación a empresas de aluguer de coches

Tipo de acordo: 
Revisión
Validez temporal: 
Mon 01/01/18 - Sat 30/06/18

A comisión mixta dictamina que as empresas de aluguer de coches da provincia da Coruña, que non estean dentro do ámbito funcional doutro convenio de sector ou empresa, entran dentro do ámbito de aplicación do artigo 1 do convenio colectivo de comercio vario da provincia da Coruña.