Acordo para o pagamento de atrasos salariais dos dous últimos anos

19/12/14.

O Boletín provincial da Coruña recolle o acordo da comisión paritaria coas táboas salariais de atrasos dos anos 2013 e 2014 de aquelas empresas que optaron por aboar de xeito fraccionado o incremento salarial pactado para o ano 2013.