Acordo sobre equiparación salarial co convenio de grandes alamacéns do persoal de CECOSA Hipermercados, S.L. e EQUIPAFASA

25/10/11.

Acordo sobre equiparación salarial co convenio de grandes alamacéns do persoal de CECOSA Hipermercados, S.L. e EQUIPAFASA. O texto foi rubricado por FETICO, UGT, CC.OO e mais o Grupo Eroski.