Acta 1ª: Primeira xuntanza da mesa negociadora do convenio

10/11/11.

Acta da primeira reunión da mesa negociadora do convenio estatal da limpeza de edificios e locais (10-11-2011).