Acta 14ª: Propostas das partes social e empresarial

13/4/10.

O 14 de abril celebrouse unha nova xuntanza da comisión negociadora do primeiro convenio galego de instalacións deportivas. Adxúntanse, ademais da acta da reunión, as propostas das partes social e empresarial.