Acta 15ª da comisión negociadora

26/4/10.

O 27 de abril celebrouse unha nova reunión da comisión negociadora do convenio galego de instalacións deportivas.