Acta 4ª: 10 de setembro

09/9/09.

Acta da cuarta reunión de negociación do convenio galego de Instalacións Deportivas.