Ampliado artigo 14 sobre subrogacións

21/3/14.

O Boletín Oficial do Estado de 2014 inclúe unha modificación do convenio, que atinxe ás subrogacións de servizos.