Asinadas as táboas salariais de 2011

25/4/11.

Asinadas pola comisión paritaria as táboas salariais de 2011.