Convénio colectivo para 2017 e 2018

27/4/17.

O BOE do 27 de abril publicou o convenio colectivo con vixencia entre o 1 de xaneiro de 2017 e o 31 de decembro de 2018 para o pessoal de Cash Converts e as súas sociedades vencelladas.