Convenio marco estatal de limpeza viaria, recollida e tratamento de residuos