Acciona Facility (limpeza industrial de Navantia-Ferrol)

O ámbito funcional do presente convenio colectivo esténdese a toda actividade que se realice de servizos de limpeza e demais prestacións accesorias á mesma nas instalacións do centro de traballo de Navantia-Ferrol, en función de calquera adxudicación de Navantia a Acciona.

Convenio01/01/2017 - 31/12/2018Convenio 2017-2018
Convenio01/01/2012 - 31/12/2013convenio 2012-2013.pdf
Convenio01/01/2008 - 31/12/2010Convenio 2008-2010
Convenio01/01/2008 - 31/12/2011Modificación do convenio e prórroga até 2011