Actores e actrices

Convenio colectivo regulador das relacións laborais entre produtores de obras audiovisuais e os actores que prestan os sus servizos nas mesmas:

O presente Convenio é de aplicación aos contratos de interpretación para a realización de obras audiovisuais que se celebren entre os produtores das mesmas e os actores que nelas interveñan, calquera que sexa o tipo de actuación que se fixe nas citadas obras audiovisuais.

Exceptúanse do ámbito do presente Convenio as anteriores interpretacións cando sexan fixadas en curtametraxes, cuxa explotación primaria sexa a súa exhibición en salas cinematográficas.

Igualmente quedan excluídos do ámbito do presente Convenio os contratos concluídos entre as empresas de produción audiovisual e os figurantes, así como os de execución musical das bandas sonoras das obras audiovisuais e os vídeos musicais.

Convenio01/01/2017 - 31/12/2017Táboas salariais 2017
Revisión01/01/2014 - 31/12/2014Táboa salarial 2014
Revisión01/01/2013 - 31/12/2013Táboas salariais 2013
Revisión01/01/2012 - 31/12/2012Táboas salariais 2012
Revisión01/01/2011 - 31/12/2011Táboas 2011
Revisión01/01/2010 - 31/12/2010Táboas 2010
Revisión01/01/2009 - 31/12/2009Táboas 2009
Convenio01/01/2005 - 31/12/2007Convenio 2005-2007
Convenio01/01/2005 - 31/12/2007Emenda do convenio 2005-2007