Actores e actrices de teatro de Galiza

Este convenio colectivo afectará todas as empresas e todos os actores-actrices, no sucesivo denominados artistas neste documento, contratados por aquelas, que desenvolvan a súa actividade en representacións teatrais en vivo ante os/as espectadores/as, en calquera dos seus xéneros, ben sexa en producións públicas, privadas ou coproducións.

Revisión01/01/2014 - 31/12/2014Táboas salariais 2014
Convenio01/01/2013 - 31/12/2013Táboas salariais 2013
Convenio01/01/2009 - 31/12/2012Convenio 2009-2012
Convenio01/01/2009 - 31/12/2012Laudo de interpretación do artigo 14 do convenio