Almacenes, Servicios y Recuperaciones, S.L. (ALSERVI, S.L.)

Este convenio regulará as condicións ás que se deberán asustar as relacións económicas e laborais de Alservi, S.L. e os seus traballadores.Afectará o persoal que actualmente preste servizos na referida empresa no seu centro de Vigo e na provincia de Pontevedra, así como aquel que ingrese no futuro.

Convenio01/01/2014 - 31/12/2016Convenio 2014-2016
Convenio01/01/2011 - 31/12/2013Convenio 2011-2013
Convenio01/01/2008 - 31/12/2010Convenio 2008-2010