Aqualia GIA – FCC (Cangas de Morrazo U.T.E.) - abastecemento e saneamento de augas de Cangas

O presente Convenio Colectivo será de aplicación a todo o persoal da empresa CANGAS DE MORRAZO U.T.E., concesionaria do Servizo Municipal de Abastecemento e Saneamento de Auga de Cangas do Morrazo.

Convenio01/01/2010 - 31/12/2013Convenio 2010-2013