Aqualia GIA – FCC (Nigrán U.T.E.) - abastecemento e saneamento de augas de Nigrán

O presente Convenio Colectivo será de aplicación a todo o persoal da empresa NIGRÁN U.T.E., concesionaria do Servizo Municipal de Abastecemento e Saneamento de Auga de Nigrán.

Convenio01/01/2017 - 31/12/2020Convenio 2017-2020
Convenio01/01/2017 - 31/12/2020Convenio 2017-2020
Convenio01/01/2012 - 31/12/2016Convenio 2012-2016