Aqualia GIA – FCC (Redondela U.T.E.) - abastecemento e saneamento de augas de Redondela

O presente Convenio Colectivo será de aplicación a todo o persoal da empresa REDONDELA U.T.E., concesionaria do Servizo Municipal de Abastecemento e Saneamento de Auga de Redondela.

Convenio01/01/2016 - 31/12/2018Convenio 2016-2018
Convenio01/01/2012 - 31/12/2015Convenio 2012-2015