Asociación Ciudadana de Lucha Contra la Droga (ACLAD)

Rexeranse polo presente convenio a totalidade dos traballadores que na actualidade, ou no sucesivo, presten os seus servizos na Asociación Ciudadana de Lucha contra la Droga, nos seus centros de traballo da Coruña e Culleredo, regulando as normas de carácter xurídico laboral entre as partes.

Convenio01/01/2009 - 31/12/2009Convenio 2009