Augas de Narón, COSMA S.A.

O presente convenio colectivo será de aplicación a todo o persoal da empresa "COMPAÑÍA DE SERVICIOS MEDIOAMBIENTAIS DO ATLÁNTICO" (COSMA, S.A.). As disposicións contidas no presente convenio colectivo rexerán no centro de traballo que a empresa ten no Concello de Narón.

Convenio01/01/2016 - 31/12/2019Convenio 2016-2019
Convenio01/01/2008 - 31/12/2011Convenio 2008-2011