Avanza Externalización de Servicios SA - provincia de Pontevedra

O presente convenio colectivo será de aplicación á empresa «Avanza Externalización de Servicios, S. A.», e as súas trabaladoras e traballadores, dedicados conxuntamente a prestar servizos de conserxería, portería, recepción, atención e información, control de accesos, mantemento e control de elementos humanos e sistemas de comunicación; desenvolvimento de procesos auxiliares en cadeas de produción e actividades industriais; servizos de loxística, xestión de mercadorías e almacéns, clasificación de cartería, almacenamento, transporte e distribución; prestación de servizos, recursos e venda de subministros informáticos e electrónicos; formación especializada en xestión de servizos informáticos e electrónicos; instalación de equipos electrónicos e informáticos, deseño de redes de comunicación de dados e sistemas de seguridade; servizos socio-sanitarios e de asistencia social á infancia, mocidade, muller e terceira idade, drogodependencias, reclusos, discapacidades; servizos de axuda a domicilio, teleasistencia, centros de día, e xestión integral de residencias; servizos de comerciais, azafatas, promocións, organización de eventos e feiras e forzas comerciais externas; organización de rutas, servizos de leitura de contadores; procesos de grabación de dados, servizos de back office, B.P.O., dixitalización de documentos e servizos e procesos administrativos; servizos de lecer e tempo libre, xestión integral de teatros, servizo de acomodadores, de taquilla e venda de localidades, servizos de visitas guiadas; servizos de xestión e axuda a comedores de colectividades, servizos de animadores; mantemento integral de edificios e instalacións, xestión de aforro enerxético, servizos de limpeza industrial; servizos de mantemento, conservación e implantación de xardinería e zonas verdes; servizos de vixilancia e control de espazos naturais e medio ambiente; xestión industrial de refugallos urbanos, industriais e hospitalarios; servizos de búsqueda, selección e avaliación de persoal, así como toda a actividade comercial ou industrial

Convenio01/12/2016 - 31/12/2020Convenio 2016-2020