Axuda a Domicilio

Este convenio colectivo regula as condicións de traballo de todas as empresas, calquera que sexa a súa forma xurídica (empresario individual, asociacións, cooperativas, autónomos, etc.) dedicadas á prestación do servizo de axuda a domicilio e as dos traballadores e traballadoras que prestan os seus servizos nelas.

Revisión01/01/2012 - 31/12/2012Táboas salariais 2012
Revisión01/01/2011 - 31/12/2011Revisión salarial 2011
Revisión01/01/2010 - 31/12/2010Revisión salarial 2010
Convenio01/01/2009 - 31/12/2011Convenio 2009-2011
Revisión01/01/2008 - 31/12/2009Atrasos 2008-2009
Revisión01/01/2006 - 31/12/2006Revisión salarial 2006
Convenio01/01/2001 - 31/12/2005Convenio 2001-2005