Burger King

O presente convenio resultará aplicable a todos os centros de traballo da empresa «Burger King Spain S.L.U.», tanto presentes como futuros, ubicados no Estado español. En consecuencia, a súa aplicación terá ámbito estatal e afectará a todos os traballadores da mesma, tanto se os traballos que realizan son mercantís, como se son de calquera outra actividade que se desenvolva dentro do centro de traballo e pertenzan á empresa incluida no presente ámbito.

Convenio01/01/2017 - 31/12/2020Convenio 2017-2020