Casino Atlántico S.A.

O presente convenio será de aplicación na empresa “Casino del Atlántico, S.A.”, con domicilio social nos xardíns de Méndez Núñez, s/n da Coruña.

Convenio01/01/2008 - 31/12/2011Convenio 2008-2011
Revisión01/01/2008 - 31/12/2009Táboas 2008-2009