Casino de La Toja

O presente convenio afecta todas as actividades desenvolvidas actualmente ou que poidan desenvolverse no futuro durante a súa vixencia na empresa Casino de la Toja, S.A., dentro do ámbito do seu obxecto social. Aplícase a todos os traballadores vinculados laboralmente á empresa, calquera que sexa a súa categoría e modalidade contractual, sen máis excepción que a do persoal de alta dirección a que se refire o art. 2.1.a) do Estatuto dos Traballadores.

Convenio01/01/2014 - 31/12/2015Convenio 2014-2015
Convenio01/01/2012 - 31/12/2013Convenio 2012-2013
Convenio01/01/2007 - 31/12/2010Convenio 2007-2010