Celta Prix, Limpeza do Concello de Cedeira

O presente convenio establece e regula as condicións de  traballo do persoal, da empresa concesionaria Celta Prix, S.L., do servizo público de recollida e transporte de residuos sólidos urbanos, punto limpo e limpeza viaria do Concello de Cedeira.

Convenio01/08/2008 - 31/12/2010Convenio 2008-2010