Centros e Servizos de atención de persoas con discapacidade

O presente Convenio afectará todas as empresas e centros de traballo que teñan por obxecto a atención, diagnóstico, rehabilitación, formación, educación, promoción, e integración laboral, de persoas con discapacidade física, psíquica ou sensorial así como as asociacións e institucións constituídas con esa finalidade.
Revisión01/01/2015 - 31/12/2016Correcións táboas salariais 2015 e 2016
Revisión01/01/2015 - 31/12/2016Táboas salariais 2015 e 2016
Convenio01/01/2012 - 31/12/2016convenio2012-2016.pdf
Revisión01/01/2012 - 31/12/2016Corrección erros do convenio
Revisión01/01/2012 - 31/12/2016Corrección Plus de cargo do persoal docente
Revisión01/01/2011 - 31/12/2011Táboas salariais 2011
Revisión01/01/2010 - 31/12/2010Táboas 2010
Convenio01/01/2008 - 31/12/2010Convenio 2008-2010
Convenio01/01/2008 - 31/12/2010Corrección de erros do convenio 2008-2010
Revisión01/01/2007 - 31/12/2007Táboas 2007
Revisión01/01/2007 - 31/12/2007Emenda das táboas 2007
Convenio01/01/2005 - 31/12/2006Emenda do convenio 2005-2006
Convenio01/01/2005 - 31/12/2006Convenio 2005-2006