Centros Especiais de Emprego

Este convenio regula as relacións laborais da totalidade dos traballadores e traballadoras, teñan ou non discapacidade, que presten os seus servizos por conta e dentro da organización das empresas ou entidades que teñan recoñecida a condición de centro especial de emprego en Galiza.

Revisión01/01/2016 - 31/12/2016Táboas salariais 2016
Revisión01/01/2011 - 31/12/2011Revisión salarial 2011
Convenio01/01/2010 - 31/12/2011Convenio 2010-2011
Revisión01/01/2008 - 31/12/2008Revisión salarial 2008
Convenio01/01/2007 - 31/12/2008Convenio 2007-2008