CESPA, S.A. - Servizo público de conservación e reposición de zonas verdes do Concello de Vigo

O  presente  convenio  de  aplicación  exclusiva  a todos os traballadores/as adscritos ao servizo público de conservación e reposición de zonas verdes do Concello de Vigo, que a empresa Cespa S.A., actual contratista, ou a empresa que a poida substituír, ten concertado co Concello de Vigo.

Convenio01/01/2014 - 31/12/2015Convenio 2014-2015
Convenio01/01/2011 - 31/12/2013convenio 2011-2013
Convenio01/01/2007 - 31/12/2010Convenio 2007-2010