CESPA - Servizos de recollida de lixo e limpeza viaria da Coruña

O presente convenio colectivo regulará as relacións laborais da empresa CESPA (antes MARLIARA S.A.- FERROSER) cos seus traballadores nos servizos de recollida de lixos, explotación das plantas de tratamento e eliminación de residuos e limpeza viaria, que a empresa ten concertados co Excmo. Concello da Coruña, e calquera outros que concerte no futuro.

Revisión01/01/2018 - 31/12/2018Calendario laboral 2018
Revisión01/01/2017 - 31/12/2017Calendario laboral 2017
Convenio01/01/2016 - 31/12/2019Convenio 2016-2019
Revisión01/01/2016 - 31/12/2019Acordos da comisión paritaria
Revisión01/01/2016 - 31/12/2019Acordo da comisión paritaria sobre a jornada laboral
Revisión01/01/2013 - 31/12/2013Táboa salarial 2013
Convenio01/01/2012 - 31/12/2015Convenio colectivo 2012 - 2015
Convenio01/01/2008 - 31/12/2011Laudo de interpretación do Capítulo II e da táboa salarial
Convenio01/01/2008 - 31/12/2011Convenio 2008-2011