CIMO, Entidade Prestadora de Servicios de Ourense

Convenio colectivo da empresa Cimo, entidade prestadora de servizos da provincia de Ourense.

Convenio01/01/2018 - 31/12/2018Táboas salariais 2018
Revisión01/01/2018 - 31/12/2018Táboas salariais 2018 - corrección de erros
Revisión01/01/2017 - 31/12/2017Táboas salariais 2017
Revisión01/01/2016 - 31/12/2016Taboas salariais 2016
Revisión01/01/2015 - 31/12/2015Táboa salarial 2015
Revisión01/01/2014 - 31/12/2014Táboa Salarial 2014
Revisión01/01/2013 - 31/12/2013Táboas salariais 2013
Revisión01/01/2012 - 31/12/2012cimorevisionsalarial.pdf
Convenio01/10/2001 - 31/12/2001cimo.pdf