Citius Outsourcing Enterprise S.L.

O presente Convenio colectivo será de aplicación a todas as traballadoras e traballadores que a empresa Citius Outsourcing Enterprise S.L. teña adscritos en calquer centro de traballo da mesma no territorio estatal, así como os que no futuro poidan constituirse. Aplicaraselle asi mesmo ao persoal, que sendo contratado dentro do estado español sexa desprazado ao extranxeiro no marco dunha contrata

Revisión01/01/2012 - 31/12/2017sentencia anuluación convenio 2012-2017
Convenio01/01/2012 - 31/12/2017Convenio 2012 - 2017