Claxxon Producciones SL

O persoal laboral, a efeitos do presente convenio, comprenderá tanto o persoal fixo como o temporal, calquera que sexa a modalidade contractual de cada un. E comprenderá tanto as traballadoras e traballadores do rexime xeral, como as relacións laborais de carácter especial.

Convenio18/05/2016 - 25/04/2019Convenio 2016-2019