COFAGA

Este convenio será de aplicación a todo o persoal que presta os seus servizos na empresa Cooperativa Farmacéutica Galega (COFAGA) nas provincias da Coruña e Lugo.

Convenio01/01/2007 - 31/12/2009COFAGA_2007-2009.pdf