Comar Rías Altas

O presente convenio colectivo rexerá as relacións de traballo na empresa Comar Rías Altas, S.A., na actividade empresarial de explotación de máquinas recreativas e explotación de salóns recreativos.

Revisión01/01/2009 - 31/12/2009Revisión salarial 2009
Convenio01/01/2008 - 31/12/2010Convenio 2008-2010