Comercio da Pel da Provincia de Ourense

Nos seus aspectos territorial, funcional e persoal este convenio afectaralles ás empresas establecidas ou que se poidan establecer en Ourense, xa sexan naturais ou xurídicas as persoas titulares delas, que se dediquen ás actividades do comercio da pel en xeral, tanto por xunto como polo miúdo e ás que lles sexa de aplicación a Ordenanza laboral do traballo para o comercio e, así mesmo, ás relacións laborais entre tales empresas e os produtores que presten nelas os seus servizos.

Convenio01/01/2012 - 31/12/2013Convenio 2012 - 2013
Revisión01/01/2010 - 31/12/2010Revisión salarial 2010
Convenio01/01/2009 - 31/12/2010Convenio 2009-2010