Comercio de Alimentación da Provincia da Coruña

O presente Convenio Colectivo é de aplicación en todas as empresas dedicadas ao Comercio de Alimentación, como son as empresas encadradas nas Agrupacións de Almacenistas de Alimentación; Minoristas de Ultramarinos e similares (ultramarinos, comestibles, carnizarías, fiambrerías e xamonerías); Supermercados e Autoservicios; Cooperativas de consumo e Economatos Laborais; así como as empresas pertencentes ás Agrupacións de Caramelos e Chocolates, Torrefactores de Café e, en xeral, para todo o Comercio Minorista que en razón da verdadeira actividade que desenvolve, debe figurar encadrado neste Convenio Colectivo.

Convenio01/01/2016 - 31/12/2019Convenio 2016-2019
Convenio01/01/2012 - 31/12/2015Convenio 2012 - 2015
Convenio01/01/2009 - 31/12/2011Convenio 2009-2011 (publicado no BOP o 04/03/2010)
Revisión01/01/2009 - 31/12/2011Táboas 2009-2011
Revisión01/01/2008 - 31/12/2008Táboas 2008
Convenio01/01/2006 - 31/12/2008Convenio 2006-2008
Revisión01/01/2005 - 31/12/2005Táboas 2005
Convenio01/01/2002 - 31/12/2005Convenio 2002-2005