Comercio de Alimentación da Provincia de Lugo

O presente Convenio é de aplicación para todas as empresas dedicadas á actividade de comercio de alimentación, isto é, venda de artigos de alimentación humana, tales como ultramarinos, comestibles, froitos secos, golosinas, etc., ben sexan establecementos almacenistas, distribuidores, retallistas, economatos, cooperativas, autoservizos, supermercados, etc.

Revisión01/01/2013 - 31/12/2013Plan de xubilacións parciais
Convenio01/01/2013 - 31/12/2017Convenio 2013-2017
Revisión01/01/2012 - 31/12/2012Revisión salarial 2012
Revisión01/01/2011 - 31/12/2011Revisión salarial 2011
Convenio01/01/2010 - 31/12/2012Convenio 2010-2012
Revisión01/01/2009 - 31/12/2009Revisión salarial 2009
Convenio01/01/2006 - 31/12/2009Convenio 2006-2009