Comercio de exportación de peixe fresco do porto da Coruña

Nos seus aspectos territorial, funcional e persoal, o presente convenio afecta as empresas con actividades abranguidas no comercio de exportación de peixe fresco e instaladas no porto da Coruña. Afectará a todo o persoal que preste os seus servicios nas citadas empresas e nos seus distintos postos de traballo, así como ó de novo ingreso durante a vixencia deste convenio.

Revisión01/01/2005 - 31/12/2005Revisión salarial 2005
Convenio01/01/2002 - 31/12/2005Convenio 2002-2005