Comercio de Materiais de Construción e saneamento da provincia de Lugo

O presente Convenio Colectivo regula as condicións de traballo en todas as empresas que se dediquen á actividade de comercio de materiais de construción e saneamento na provincia de Lugo.

Revisión01/01/2018 - 31/12/2018Calendario laboral 2018
Convenio01/01/2017 - 31/12/2018Convenio 2017-2018
Revisión01/01/2017 - 31/12/2017Calendario laboral 2017
Convenio01/01/2016 - 31/12/2016Convenio 2016
Revisión01/01/2015 - 31/12/2015Táboa salarial 2015
Revisión01/01/2015 - 31/12/2015Correçom errata táboas salariais 2015
Convenio01/01/2013 - 31/12/2013Convenio 2013
Convenio01/01/2010 - 31/12/2010Convenio 2010
Revisión01/01/2009 - 31/12/2009Revisión salarial 2009
Convenio01/01/2007 - 31/12/2009Convenio 2007-2009