Comercio de Materiais de Construción e Saneamento da Provincia de Ourense

O presente convenio colectivo regula as relacións laborais e económicas entre empresas e traballadores do sector do comercio de materiais para a construción e saneamento, da provincia de Ourense, determinándose que quedan afectados por este as actividades comprendidas na venda polo miúdo e venda por xunto de artigos e materiais para a construción e destinados para a ornamentación dela.

Revisión01/01/2018 - 31/12/2018Táboas salariais 2018
Convenio01/01/2017 - 31/12/2018Convenio 2017-2018
Convenio01/01/2013 - 31/12/2014Convenio 2013 - 2014
Revisión01/01/2012 - 31/12/2012Revisión salarial 2012
Convenio01/01/2011 - 31/12/2012Convenio 2011-2012
Revisión01/01/2010 - 31/12/2010Revisión salarial 2010
Convenio01/01/2009 - 31/12/2010Convenio 2009-2010
Convenio01/01/2008 - 31/12/2008Convenio 2008