Comercio de Materiais de Construción e Saneamento da Provincia de Pontevedra

O presente Convenio Colectivo regula as relacións laborais e económicas entre empresas e traballadores do Sector Comercio de Materiais para a Construción e Saneamento, da provincia de Pontevedra, determinándose que quedan afectados por este as actividades comprendidas na venda polo miúdo e venda por xunto de artigos e materiais para a construción e destinados para a súa ornamentación.

Convenio01/01/2018 - 31/12/2019Convenio 2018-2019
Convenio01/01/2016 - 31/12/2017Convenio 2016-2017
Convenio01/01/2014 - 31/12/2015Convenio 2014-2015
Revisión01/01/2013 - 31/12/2013Táboas salariais 2013
Convenio01/01/2012 - 31/12/2013Convenio 2012-2013
Revisión01/01/2011 - 31/12/2011Táboas salariais 2011
Revisión01/01/2011 - 31/12/2011Revisión salarial 2010 (definitiva) e táboas 2011
Convenio01/01/2010 - 31/12/2011Convenio 2010-2011
Revisión01/01/2010 - 31/12/2010Revisión salarial 2010 (provisional)
Revisión01/01/2009 - 31/12/2009Revisión salarial 2009
Convenio01/01/2008 - 31/12/2009Convenio 2008-2009