Comercio de papel e artes gráficas

O presente Convenio obriga con carácter xeral todas as empresas cuxa actividade principal pertenza ao comercio de produtos editoriais e material de escritorio, é dicir, almacenistas e comerciantes polo miúdo do libro novo e vello; almacenistas e comerciantes polo miúdo de papelaría, obxectos de escritorio e material didáctico; almacenistas e comerciantes polo miúdo de papel de impresión e escritura; almacenistas e comerciantes polo miúdo de papel de embalaxe e similares; almacenistas e comerciantes polo miúdo de papel usado de recuperación e manipulación; almacenistas e comerciantes polo miúdo do comercio filatélico, así como a distribución, importación e exportación dos mencionados produtos; e a venda comerciante polo miúdo de discos.

Convenio01/01/2018 - 31/12/2018Táboas salariais 2018
Revisión01/01/2018 - 31/12/2018Corrección táboas salariais 2018
Revisión01/01/2018 - 31/12/2018Corrección de erros nas táboas salariais 2018
Convenio01/01/2016 - 31/12/2018convenio 2016-2018
Convenio01/01/2016 - 31/12/2018Modificación do convenio 2016-2018
Revisión01/01/2013 - 31/12/2015Táboas salariais 2013, 2014, 2015
Revisión01/01/2012 - 31/12/2012Inaplicación da suba salarial de 2012
Revisión01/01/2012 - 31/12/2012Revisión salarial 2012
Revisión01/01/2011 - 31/12/2011Revisión salarial 2011
Convenio01/01/2009 - 31/12/2012Emenda do convenio
Convenio01/01/2009 - 31/12/2012Convenio 2009-2012