Comercio polo miúdo do Téxtil da Provincia de Pontevedra

O presente Convenio regulará as relacións laborais de todas as empresas da provincia de Pontevedra que, tanto na actualidade, como no futuro, se dediquen á venda retallista de tecidos en xeral, prendas confeccionadas, alfombras e tapices, paquetería, mercería, quincallería etc...

Revisión01/01/2017 - 31/12/2018Táboas salariais 2017 e 2018
Convenio03/01/2016 - 31/12/2018Convenio 2016-2018
Revisión01/01/2016 - 31/12/2016Táboas salariais 2016
Convenio01/01/2012 - 31/12/2015Convenio 2012 - 2015
Convenio01/01/2009 - 31/12/2011Convenio 2009-2011
Revisión01/01/2008 - 31/12/2008Revisión salarial 2008
Convenio01/01/2006 - 31/12/2008Convenio 2006-2008