Comercio do Metal da Provincia de Lugo

No seu aspecto territorial, funcional e persoal, o presente Convenio Colectivo afectará todas as empresas e os cadros de persoal de traballadores a elas pertencentes, ubicadas na provincia de Lugo que se rexan pola Ordenanza de Comercio, e figuren encadradas, en canto a súa actividade se refire, no Sector do Metal. Exceptuaránse aquelas empresas que no día da data teñan aprobado Convenio Colectivo de empresa ou estean pendentes da súa aprobación.
Revisión01/01/2018 - 31/12/2018Días inhábiles 2018
Revisión01/01/2017 - 31/12/2017Días inhábiles 2017
Revisión01/01/2013 - 31/12/2013Dias inhábiles 2013
Convenio01/01/2013 - 31/12/2017Convenio 2013-2017
Revisión01/01/2013 - 31/12/2013Plan de xubilacións parciaias
Revisión01/01/2012 - 31/12/2012Revisión salarial 2012
Revisión01/01/2011 - 31/12/2012Revisión salarial 2011-2012
Convenio01/01/2010 - 31/12/2012Convenio 2010-2012
Revisión01/01/2009 - 31/12/2009Revisión salarial 2009
Convenio01/01/2007 - 31/12/2009Convenio 2007-2009