Comercio do Metal da Provincia de Ourense

Quedan sometidas ás estipulacións deste convenio todas as empresas dedicadas ao comercio do metal en xeral.

Convenio01/01/2011 - 31/12/2011Convenio 2011
Revisión01/01/2009 - 31/12/2009Revisión salarial 2009
Convenio01/01/2008 - 31/12/2009Convenio 2008-2009