Comercio exclusivista de vidro e cerámica

O presente Convenio Colectivo é de eficacia xeral e regula as condicións laborais entre os traballadores/traballadoras e as empresas pertencentes ás actividades seguintes:

a) Extractivas e mineiras para a obtención das materias primas das industrias do vidro e da cerámica.

b) Vidro.

c) Cerámica.

d) Comercio exclusivista dos mesmos materiais.

Convenio01/01/2017 - 31/12/2017Convenio 2017
Revisión01/01/2014 - 31/12/2016Táboas salariais 2014, 2015 e 2016
Revisión01/01/2012 - 31/12/2013Táboas salariais definitivas para 2012 e provisionais para 2013
Revisión01/01/2012 - 31/12/2013Regulamento da Tarxeta profesional
Revisión01/01/2011 - 31/12/2011Revisión salarial 2011
Convenio01/01/2010 - 31/12/2011Convenio 2010-2011
Revisión01/01/2009 - 31/12/2009Revisión salarial 2009 (definitiva)
Revisión01/01/2008 - 31/12/2009Revisión salarial 2008 e 2009 (provisional)
Convenio01/01/2007 - 31/12/2009Convenio 2007-2009