Comercio por xunto de Froitas, Hortalizas e Plátanos da Provincia da Coruña

O presente convenio é de aplicación para todas as empresas dedicadas ao comercio por xunto de froitas varias, hortalizas e plátanos, radicadas na provincia de A Coruña, e os seus traballadores.

Revisión01/01/2014 - 31/12/2018Táboas salariais 2014-2018
Revisión01/01/2013 - 31/12/2014Táboas salariais 2013, provisorias 2014
Revisión01/01/2012 - 31/12/2013Táboas salariais definitivas 2012 e táboas provisionais 2013
Revisión01/01/2011 - 31/12/2011Revisión salarial 2010 (definitiva) e 2011 (provisional)
Revisión01/01/2010 - 31/12/2010Revisión salarial 2010 (provisional)
Convenio01/01/2008 - 31/12/2011Convenio 2008-2011
Revisión01/01/2007 - 31/12/2007Revisión salarial 2007
Convenio01/01/2006 - 31/12/2007Convenio 2006-2007
Convenio01/01/2004 - 31/12/2005Convenio 2004-2005